Click or drag to resize
HierarchischSelecteerbaarLijstItemModel Methods

The HierarchischSelecteerbaarLijstItemModel type exposes the following members.

Methods
  NameDescription
Public methodCompareTo
(Inherited from LijstItemModel.)
Public methodEquals
(Inherited from LijstItemModel.)
Public methodToString
(Inherited from LijstItemModel.)
Top
See Also