Click or drag to resize
Fsolutions.Fbase.Contracts.Gebouw Namespace
Deze namespace bevat alle klassen en de interfacedefinitie voor de methoden die te maken hebben met gebouwgegevens
Classes
  ClassDescription
Public classGebouwCollectieModel
Dit model bevat alle gerelateerde gegevens van een gebouw
Public classGebouwDataModel
Dit model bevat alle data van een gebouw
Public classGebouwMetaModel
Dit model bevat alle metadata van een gebouw. (labels, zichtbaarheid, bewerkbaarheid)
Public classGebouwModel
Dit model bevat alle data, metadata en collecties van een Gebouw
Interfaces
  InterfaceDescription
Public interfaceIGebouw
Deze klasse bevat methoden met betrekking tot gebouwgegevens