Click or drag to resize
GebouwDeelElementBestandModel Class
Inheritance Hierarchy
SystemObject
  Fsolutions.Fbase.Contracts.BaseModelsModel
    Fsolutions.Fbase.Contracts.GebouwDeelElementBestandGebouwDeelElementBestandModel

Namespace: Fsolutions.Fbase.Contracts.GebouwDeelElementBestand
Assembly: Fsolutions.Fbase.Contracts (in Fsolutions.Fbase.Contracts.dll) Version: 1.4.330.0
Syntax
C#
public class GebouwDeelElementBestandModel : Model

The GebouwDeelElementBestandModel type exposes the following members.

Constructors
  NameDescription
Public methodGebouwDeelElementBestandModel
Initializes a new instance of the GebouwDeelElementBestandModel class
Top
Properties
  NameDescription
Public propertyAlleenLezen
Geeft aan of het Model in lezen of bewerken modus is opgehaald. In bewerken modus worden eventuele keuzelijsten geladen.
(Inherited from Model.)
Public propertyCollecties
Public propertyData
Public propertyHelpTopicId
Het HelptopicId van het Model. Dit ID kan worden gebruikt om een specifiek helptopic in de gebruikershandleiding te vinden waarin het Model wordt beschreven
(Inherited from Model.)
Public propertyMetadata
Public propertyTitel
De titel van het Model. De titel beschrijft de informatie die in het Model is opgeslagen.
(Inherited from Model.)
Top
See Also