Click or drag to resize
ModelAlleenLezen Property
Geeft aan of het Model in lezen of bewerken modus is opgehaald. In bewerken modus worden eventuele keuzelijsten geladen.

Namespace: Fsolutions.Fbase.Contracts.BaseModels
Assembly: Fsolutions.Fbase.Contracts (in Fsolutions.Fbase.Contracts.dll) Version: 1.4.330.0
Syntax
C#
public bool AlleenLezen { get; set; }

Property Value

Type: Boolean
See Also