Click or drag to resize
EenheidModel Class
Inheritance Hierarchy

Namespace: Fsolutions.Fbase.Contracts.Eenheid
Assembly: Fsolutions.Fbase.Contracts (in Fsolutions.Fbase.Contracts.dll) Version: 1.4.330.0
Syntax
C#
public class EenheidModel : Model

The EenheidModel type exposes the following members.

Constructors
  NameDescription
Public methodEenheidModel
Initializes a new instance of the EenheidModel class
Top
Properties
  NameDescription
Public propertyAlleenLezen
Geeft aan of het Model in lezen of bewerken modus is opgehaald. In bewerken modus worden eventuele keuzelijsten geladen.
(Inherited from Model.)
Public propertyData
Public propertyHelpTopicId
Het HelptopicId van het Model. Dit ID kan worden gebruikt om een specifiek helptopic in de gebruikershandleiding te vinden waarin het Model wordt beschreven
(Inherited from Model.)
Public propertyMetadata
Public propertyTitel
De titel van het Model. De titel beschrijft de informatie die in het Model is opgeslagen.
(Inherited from Model.)
Top
See Also