Click or drag to resize
ElementStructuurNiveau3Model Class
Inheritance Hierarchy
SystemObject
  Fsolutions.Fbase.Contracts.BaseModelsModel
    Fsolutions.Fbase.Contracts.ElementStructuurNiveau3ElementStructuurNiveau3Model

Namespace: Fsolutions.Fbase.Contracts.ElementStructuurNiveau3
Assembly: Fsolutions.Fbase.Contracts (in Fsolutions.Fbase.Contracts.dll) Version: 1.4.330.0
Syntax
C#
public class ElementStructuurNiveau3Model : Model

The ElementStructuurNiveau3Model type exposes the following members.

Constructors
  NameDescription
Public methodElementStructuurNiveau3Model
Initializes a new instance of the ElementStructuurNiveau3Model class
Top
Properties
  NameDescription
Public propertyAlleenLezen
Geeft aan of het Model in lezen of bewerken modus is opgehaald. In bewerken modus worden eventuele keuzelijsten geladen.
(Inherited from Model.)
Public propertyData
Public propertyHelpTopicId
Het HelptopicId van het Model. Dit ID kan worden gebruikt om een specifiek helptopic in de gebruikershandleiding te vinden waarin het Model wordt beschreven
(Inherited from Model.)
Public propertyMetadata
Public propertyTitel
De titel van het Model. De titel beschrijft de informatie die in het Model is opgeslagen.
(Inherited from Model.)
Top
See Also