Click or drag to resize
Nen2767BouwinstallatiedeelModel Class
Inheritance Hierarchy
SystemObject
  Fsolutions.Fbase.Contracts.BaseModelsModel
    Fsolutions.Fbase.Contracts.Nen2767BouwinstallatiedeelNen2767BouwinstallatiedeelModel

Namespace: Fsolutions.Fbase.Contracts.Nen2767Bouwinstallatiedeel
Assembly: Fsolutions.Fbase.Contracts (in Fsolutions.Fbase.Contracts.dll) Version: 1.4.330.0
Syntax
C#
public class Nen2767BouwinstallatiedeelModel : Model

The Nen2767BouwinstallatiedeelModel type exposes the following members.

Constructors
  NameDescription
Public methodNen2767BouwinstallatiedeelModel
Initializes a new instance of the Nen2767BouwinstallatiedeelModel class
Top
Properties
  NameDescription
Public propertyAlleenLezen
Geeft aan of het Model in lezen of bewerken modus is opgehaald. In bewerken modus worden eventuele keuzelijsten geladen.
(Inherited from Model.)
Public propertyData
Public propertyHelpTopicId
Het HelptopicId van het Model. Dit ID kan worden gebruikt om een specifiek helptopic in de gebruikershandleiding te vinden waarin het Model wordt beschreven
(Inherited from Model.)
Public propertyMetadata
Public propertyTitel
De titel van het Model. De titel beschrijft de informatie die in het Model is opgeslagen.
(Inherited from Model.)
Top
See Also