Click or drag to resize
Model Properties

The Model type exposes the following members.

Properties
  NameDescription
Public propertyAlleenLezen
Geeft aan of het Model in lezen of bewerken modus is opgehaald. In bewerken modus worden eventuele keuzelijsten geladen.
Public propertyHelpTopicId
Het HelptopicId van het Model. Dit ID kan worden gebruikt om een specifiek helptopic in de gebruikershandleiding te vinden waarin het Model wordt beschreven
Public propertyTitel
De titel van het Model. De titel beschrijft de informatie die in het Model is opgeslagen.
Top
See Also