Click or drag to resize
LijstItemModelWaarde Property
De waarde van het lijstitem. Dit is de waarde die kan worden gebruikt indien het lijstitem door de gebruiker wordt geselecteerd.

Namespace: Fsolutions.Fbase.Contracts.BaseModels
Assembly: Fsolutions.Fbase.Contracts (in Fsolutions.Fbase.Contracts.dll) Version: 1.4.330.0
Syntax
C#
public Object Waarde { get; set; }

Property Value

Type: Object
See Also