Click or drag to resize
LijstItemModelTekst Property
De tekst van het lijstitem. Dit is de tekst die in de keuzelijst kan worden gepresenteerd.

Namespace: Fsolutions.Fbase.Contracts.BaseModels
Assembly: Fsolutions.Fbase.Contracts (in Fsolutions.Fbase.Contracts.dll) Version: 1.4.330.0
Syntax
C#
public string Tekst { get; set; }

Property Value

Type: String
See Also