Click or drag to resize
LijstItemModelAfbeelding Property
De naam van de afbeelding die behoort tot het lijstitem

Namespace: Fsolutions.Fbase.Contracts.BaseModels
Assembly: Fsolutions.Fbase.Contracts (in Fsolutions.Fbase.Contracts.dll) Version: 1.4.330.0
Syntax
C#
public Object Afbeelding { get; set; }

Property Value

Type: Object
See Also