Click or drag to resize
RapportParametersModel Class
Inheritance Hierarchy

Namespace: Fsolutions.Fbase.Contracts.Rapport
Assembly: Fsolutions.Fbase.Contracts (in Fsolutions.Fbase.Contracts.dll) Version: 1.4.330.0
Syntax
C#
public abstract class RapportParametersModel : Model

The RapportParametersModel type exposes the following members.

Constructors
  NameDescription
Protected methodRapportParametersModel
Initializes a new instance of the RapportParametersModel class
Top
Methods
  NameDescription
Public methodMaakEmail
Top
Properties
  NameDescription
Public propertyAlleenLezen
Geeft aan of het Model in lezen of bewerken modus is opgehaald. In bewerken modus worden eventuele keuzelijsten geladen.
(Inherited from Model.)
Public propertyEmailBcc
Public propertyEmailCc
Public propertyEmailOnderwerp
Public propertyEmailTekst
Public propertyEmailTo
Public propertyHelpTopicId
Het HelptopicId van het Model. Dit ID kan worden gebruikt om een specifiek helptopic in de gebruikershandleiding te vinden waarin het Model wordt beschreven
(Inherited from Model.)
Public propertyRapportEnum
Public propertyTitel
De titel van het Model. De titel beschrijft de informatie die in het Model is opgeslagen.
(Inherited from Model.)
Top
See Also