Click or drag to resize
MeerjarenonderhoudsbegrotingRapportParametersModel Class
Inheritance Hierarchy

Namespace: Fsolutions.Fbase.Contracts.Rapporten.Meerjarenonderhoudsbegroting
Assembly: Fsolutions.Fbase.Contracts (in Fsolutions.Fbase.Contracts.dll) Version: 1.4.330.0
Syntax
C#
public class MeerjarenonderhoudsbegrotingRapportParametersModel : RapportParametersModel

The MeerjarenonderhoudsbegrotingRapportParametersModel type exposes the following members.

Constructors
  NameDescription
Public methodMeerjarenonderhoudsbegrotingRapportParametersModel
Initializes a new instance of the MeerjarenonderhoudsbegrotingRapportParametersModel class
Top
Methods
  NameDescription
Public methodMaakEmail
(Inherited from RapportParametersModel.)
Top
Properties
  NameDescription
Public propertyAfTedrukkenDelen
Public propertyAlleenLezen
Geeft aan of het Model in lezen of bewerken modus is opgehaald. In bewerken modus worden eventuele keuzelijsten geladen.
(Inherited from Model.)
Public propertyBudgethouders
Public propertyElementGroepen
Public propertyEmailBcc
(Inherited from RapportParametersModel.)
Public propertyEmailCc
(Inherited from RapportParametersModel.)
Public propertyEmailOnderwerp
(Inherited from RapportParametersModel.)
Public propertyEmailTekst
(Inherited from RapportParametersModel.)
Public propertyEmailTo
(Inherited from RapportParametersModel.)
Public propertyExploitatieGroepen
Public propertyFinancieringsoorten
Public propertyHelpTopicId
Het HelptopicId van het Model. Dit ID kan worden gebruikt om een specifiek helptopic in de gebruikershandleiding te vinden waarin het Model wordt beschreven
(Inherited from Model.)
Public propertyJaar
Public propertyJaren
Public propertyKostenfactor
Public propertyKostenfactoren
Public propertyKostensoorten
Public propertyKostenverdelingen
Public propertyOrganisatieId
Public propertyOrganisaties
Public propertyRapportEnum
(Inherited from RapportParametersModel.)
Public propertyTitel
De titel van het Model. De titel beschrijft de informatie die in het Model is opgeslagen.
(Inherited from Model.)
Public propertyUrgenties
Public propertyVerantwoordelijken
Public propertyWerksoorten
Top
See Also